Kpost byggerådgivning sørger for, at du kommer sikkert og problemfrit igennem dit byggeri.
Fra idé og tegning til færdigt byggeri...

Rådgivning

Ved at tage fat i en rådgiver fra start af, kan du forhindre utrolig mange af de fejl der vil opstå i byggefasen. Rådgivning er ikke kun til de private. Håndværkere har også brug for et sæt ekstra øjne, eller én som har indsigt indenfor alle byggeriets fag.
Med planlægning, skitsering og kvalitetssikring når du sikkert i mål med dit projekt.

 • Konstruktions opbygning

  Det er vigtigt at vælge de rigtige konstruktions opbygninger, for at det passer præsis til det enkelte byggeri. Du kan risikere at der opstår svampe eller revner i konstruktionerne, så derfor skal hele dit projekt gennemtænkes før du går igang. 

 • Indhentning af tilbud fra entreprenører

  Vi laver præcise beskrivelser af hvad der skal udføres. Hvilket giver entreprenørerne et sikkert grundlag at arbejde ud fra, og du undgår ubehagelige overraskelser eller pristillæg.

 • Kvalitetssikring af det udførte

  Ved at kvalitetssikre kan du dokumentere, det der er blevet lavet, er i overensstemmelse med gældene regler og lovkrav. Så du kan sove roligt om natten, for du er sikker på at taget ikke blæser væk, eller at der opstår svamp i konstruktionen.
  Det er en fordel ved evt. senere salg at kunne fremlægge dette som dokumentation. Det viser man har taget sig godt at huset. 

 • Planlægning og udførselsrækkefølge

  Der bliver lagt en plan for hele byggeriet, hvor udførelses rækkefølgen bliver gennemgået slavisk, og der bliver lavet en detaljeret tidsplan, så du minimere forsinkelser i byggeperioden. Vi stiller krav til i håndværkere der skal udføre arbejdet, og sørger for at tidsplanen er realistisk set, også fra håndværkernes synsvinkel. 

 • Korrekt udførsel

  For at sikre arbejdet påbegyndes rigtigt kan vi rådgive om, hvordan det skal udføres så der ikke sker misforståelser, og det skal laves om.
  Vi tilbyder at mødes og gennemgå det ønskede, og udfra det enkelte projekt laver vi sammen en plan, om hvor meget vi skal bidrage med. For alle kan lave gør-det-selv arbejde, men ikke alle kan lave det rigtigt. 

 • Skitsering

  Er du i tvivl om hvordan det skal laves, eller hvordan indretningen skal se ud. Kan vi med skitsering lave flere forskellige forslag, som tager udgangspunkt i de ønsker I har.
  Vi sætter os sammen, hvor I beskriver jeres ønsker og drømme og udfra det laver vi nogle forslag.

 • Alternative løsninger

  Som udgangspunkt er det altid godt at få et par ekstra øjne, til at se på de idéer man har. Her kan vi tilbyde med en faglig baggrund, at komme med alternative løsninger og andre idéer til byggeriet.

 • Tilsyn

  Vi udfører tilsyn ved køb af hus. Ved at følge op på tilstandsrapporten kan vi gennemgå de muligheder I har og se på hvad der kan komme med i købet, og hvad I selv skal have udført af håndværkere.