Kpost byggerådgivning sørger for, at du kommer sikkert og problemfrit igennem dit byggeri.
Fra idé og tegning til færdigt byggeri...

Vorbasse Fritidscenter

Vorbasse fritidscenter skulle have nogle nye faciliteter, der var nogle rum som var ubenyttet og der skulle besluttes hvad de skulle bruges til. Kpost var med i den byggetekniske gruppe og stod som entreprise leder under opførslen.

 • VB_Plancer _13.04.2011
 • Spinningsrum
 • Opholdsrum
 • Gymnastiksal
 • 2012-11-07 10.49.08
 • 2012-11-07 10.49.30
 • 2012-11-07 10.49.56

Kpost - Byggerådgivning

Rankenbjergvej 11
6623 Vorbasse
CVR: 40401830
T: 2343 2373
E: kenneth@kpost.dk

Udvidelse i eksisterende lokaler

Vorbasse fritidscenter stod for at skulle udvides. Der var nogle lokaler som ikke var blevet udnyttet i nu. I den forbindelse blev der afholdt et informationsmøde hvor der skulle findes frivillige personer til at hjælpe med udførslens af de nye lokaler. Der skulle laves to grupper en indretning / brugs gruppe, som skulle finde ud af hvad rummene skulle bruges til, og en byggeteknisk gruppe som skulle finde ud af hvordan det kunne bygges.

Indretning / brugs gruppen kom frem til at rummene skulle bruges til:

 • Udvidelse af fitness afdelingen
 • Behandler rum
 • Fitness kontor
 • Flexrum - lille gymnastiksal
 • Stor ungdomsafdeling - hvor bl.a. Billund ungdomsskole kan afholde deres ugentlige arrangementer.
 • Musik lokale / lydtæt rum.

 

Da de havde fundet frem til de ønsker som der var, kunne den byggetekniske gruppe gå i gang med at finde ud af hvordan det rent teknisk kunne lade sig gøre.

Der byggetekniske gruppe skulle arbejdes med:

 

Efter det hele var på plads med Billund kommune og vi havde fået indhentet tilbuddene kunne byggeriet gå i gang, det startede op i juli 2012 og blev færdig i november 2012.

KPost var så heldig at kunne side i den byggetekniske gruppe under de indledende forberedelser og da det skulle bygges blev vi hyret til at stå som formand for hele entreprisen, så vi var med under hele processen. 

Vi lavede denne lille film for at folk med tilknytning til Vorbasse fritidscenter kunne se hvad det var der skulle laves, og hvordan det blev når det var færdigt.